Meny Stäng

Risker med tandblekning

Att bleka tänder blir allt vanligare. Men är det verkligen en god ide att göra detta, eller finns det risker med tandblekning, som man bör känna till innan man bestämmer sig för hur man vill göra?
Svaret är att det är relativt säkert att bleka tänderna, dock finns det vissa risker med tandblekning, men genom att vara påläst är de ganska lätta att undvika.

Vilka kan drabbas av biverkningar och problem?

De som löper störst risk för att få problem av något slag i samband med tandblekning är personer som har hål i tänderna, problematiska tänder eller tandkött sedan tidigare, samt någon sjukdom i tänderna eller i tandköttet. Om så är fallet i ditt fall, bör du därför ta det säkra före det osäkra och undvika tandblekning.

Det vanligaste är att om man lider av något av ovanstående tillstånd, så blir det befintliga tillståndet värre, och att nya biverkningar följer.

Risker med tandblekning

Saker man kan göra för att förebygga problem

Många är i samband med att de vill bleka tänderna inte helt säkra på om deras tänder och tandkött verkligen är friska eller inte. T.ex. har ju många hål i tänderna utan att veta om det. För att vara på den säkra sidan bör man därför om man är osäker kontakta en tandläkare för att göra en tandundersökning. Förutom att detta är en bra försiktighetsåtgärd inför tandblekningar, är detta ändå bra att göra med jämna mellanrum, så skippa inte detta om du känner dig det minsta osäker!

Vilka bör absolut undvika tandblekning?

Om du ammar eller är gravid bör du absolut inte bleka dina tänder. Anledningen är att man ännu inte lyckats reda ut helt hur detta påverkar ett foster eller ett barn, då dessa är mer känsliga för ovanliga ämnen än vuxna.

Mildare biverkningar

Trots att inga allvarliga problem uppstår som en följd av en tandblekning upplever dock en del som bleker tänderna vissa mindre besvär. T.ex. kan tänderna kännas något känsligare, tänderna och tandköttet kan kännas lite irriterade och det kan även ila lite i tänderna.
Detta är dock inga farliga biverkningar, så känner du av detta bör du inte oroa dig. Dessa besvär bör dessutom försvinna inom 48 timmar, så trots att det kanske inte är så trevligt, så är det fullt övergående om du bara väntar lite!

Tandblekningar där något går fel

Ibland händer det precis som med alla andra former av behandlingar att något går fel under en tandblekning. Detta är mycket ovanligt, men för att ge dig en så ärlig bild av detta har vi ändå valt att nämna detta. Om något skulle gå fel kan t.ex. följande saker hända:

  • Tandköttet skadas på något vis, vilket i sig inte är farligt, men kan göra att det blir inflammerat
  • Att tänderna blir missfärgade eller inte blir färgade på ett jämt sätt
  • Att tänderna får smärre frätskador

Inget av dessa följer är så klart jättefarliga på något vis, men kan vara nog så irriterande och kan ta tid att fixa till. Om det är salongen som gjort fel, bör dock salongen stå för kostnaden med att lösa detta för dig, så att dina tänder blir normala och fina igen.

Förgiftning och sjukdom

Att man förgiftas av de medel som används vid tandblekningar eller blir sjuk av dem händer i princip inte. Detta är därför inget man bör oroa sig över.